Warsztaty Historyczne – OKM 1940

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

 

4 grudnia 2017 roku w Wieluniu, był dla nas prawdziwym dniem lekcji historii. Zadziało się to za sprawą trzech spotkań w ramach warsztatów historyczno – patriotycznych „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”. Niezapomniane lekcje historii mogły się odbyć za sprawą Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka, Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego oraz przy zaangażowaniu członków Regionu IPA Wieluń. Pierwsze ze spotkań odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Podobnie i drugie spotkanie dedykowane były uczniom, tym razem Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu im. Jana Długosza. Uczniowie w trakcie tych lekcji historii mogli zapoznać się z historią Policji okresu międzywojennego oraz z tragicznymi losami policjantów II Rzeczypospolitej. Ostanie spotkanie odbyło się w Wieluńskim Domu Kultury i skierowane było przede wszystkim do policjantów i zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i placówek oświatowych z terenu powiatu wieluńskiego.

Warsztaty w Wieluńskim Domu Kultury rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Zbigniew Polek, który podkreślił znaczenie etosu zawodu policjanta a także istotę poszanowania munduru, stanowiącego symbol Polskiego Policjanta, który to przywilej oprócz obowiązku służby narodowi powinien przynosić dumę i szacunek społeczeństwa.

Następnie uczestnicy warsztatów, a w szczególności zaproszeni goście, mogli poznać historie ziemi wieluńskiej, którą w pigułce przedstawił pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Marek Gogola.

W kolejnej części spotkania przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przedstawił rys historyczny powstania Policji na terenie ziemi wieluńskiej.

Po częściach wstępnych przyszła pora na główny element warsztatów historycznych jakim było wystąpienie Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi, który z niezwykłą dla siebie pasją i zaangażowaniem opowiadał o losach policjantów II Rzeczypospolitej. Prelegent w swoim wystąpieniu mówił o tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie, dochowując wierności złożonej Rocie. Przejrzyście wyjaśniona nazwa warsztatów OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje, to miejsca zbrodni na funkcjonariuszach Policji Państwowej. W swej wypowiedzi Jarosław Olbrychowski podkreślił, iż te trzy miejsca nierozerwalnie związane są z etosem służby policjantów II RP. Z tej części spotkania mogliśmy się dowiedzieć o tragicznej historii polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w największym obozie specjalnym NKWD – Ostaszków – na przełomie września 1939 / maja 1940 w poklasztornych zabudowaniach Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej. Więzionych tam było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, księży, pracowników sądownictwa. Kalinin – obwodowy zarząd NKWD, w którego piwnicach wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy gdzie ofiarami byli funkcjonariusze II RP. Miednoje – ośrodek rekreacyjny NKWD – miejsce grzebania w dołach śmierci zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników oraz osadników wojskowych. Słowa wypowiadane przez Jarosława Olbrychowskiego w ciszy zapadały w każdym słuchaczu.

Ciekawym elementem spotkania było wystąpienie  przedstawiciela Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji – sierż. sztab. Karola Woldana, który dokonał prezentacji repliki munduru funkcjonariusza Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, wyjaśniając drobiazgowo każdy jego element.

W końcowym etapie tej lekcji historii przypomniano nazwiska policjantów, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie i zamordowani zostali wiosną 1940r przez NKWD w Kalininie, a następnie pogrzebani w tzw. dołach śmierci w Miednoje.

Starając się przybliżyć historię Wielunia Jarosław Olbrychowski i osoby z Nim będące mogły zwiedzić Izbę Pamięci I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, gdzie Prezes Stowarzyszenia Rodzin Policyjnych 1939r. dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Bardzo istotnym elementem spotkania z naszymi Gośćmi było oddanie honoru ofiarom zbrodni katyńskiej przy symbolicznym obelisku upamiętniającym zamordowanych z rąk Sowietów w Katyniu i Charkowie.

Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – Jarosława Olbrychowskiego, Certyfikat Ambasadora OKM 1940.

Miejmy nadzieję, że te spotkania będą zalążkiem do pomysłów jakie się zrodziły.

Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej lekcji historii serdecznie dziękujemy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *