Warsztaty Historyczne – OKM 1940

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

 

4 grudnia 2017 roku w Wieluniu, był dla nas prawdziwym dniem lekcji historii. Zadziało się to za sprawą trzech spotkań w ramach warsztatów historyczno – patriotycznych „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”. Niezapomniane lekcje historii mogły się odbyć za sprawą Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka, Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego oraz przy zaangażowaniu członków Regionu IPA Wieluń. Pierwsze ze spotkań odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Podobnie i drugie spotkanie dedykowane były uczniom, tym razem Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu im. Jana Długosza. Uczniowie w trakcie tych lekcji historii mogli zapoznać się z historią Policji okresu międzywojennego oraz z tragicznymi losami policjantów II Rzeczypospolitej. Ostanie spotkanie odbyło się w Wieluńskim Domu Kultury i skierowane było przede wszystkim do policjantów i zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i placówek oświatowych z terenu powiatu wieluńskiego.

Warsztaty w Wieluńskim Domu Kultury rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Zbigniew Polek, który podkreślił znaczenie etosu zawodu policjanta a także istotę poszanowania munduru, stanowiącego symbol Polskiego Policjanta, który to przywilej oprócz obowiązku służby narodowi powinien przynosić dumę i szacunek społeczeństwa.

Następnie uczestnicy warsztatów, a w szczególności zaproszeni goście, mogli poznać historie ziemi wieluńskiej, którą w pigułce przedstawił pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Marek Gogola.

W kolejnej części spotkania przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przedstawił rys historyczny powstania Policji na terenie ziemi wieluńskiej.

Po częściach wstępnych przyszła pora na główny element warsztatów historycznych jakim było wystąpienie Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi, który z niezwykłą dla siebie pasją i zaangażowaniem opowiadał o losach policjantów II Rzeczypospolitej. Prelegent w swoim wystąpieniu mówił o tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie, dochowując wierności złożonej Rocie. Przejrzyście wyjaśniona nazwa warsztatów OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje, to miejsca zbrodni na funkcjonariuszach Policji Państwowej. W swej wypowiedzi Jarosław Olbrychowski podkreślił, iż te trzy miejsca nierozerwalnie związane są z etosem służby policjantów II RP. Z tej części spotkania mogliśmy się dowiedzieć o tragicznej historii polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w największym obozie specjalnym NKWD – Ostaszków – na przełomie września 1939 / maja 1940 w poklasztornych zabudowaniach Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej. Więzionych tam było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, księży, pracowników sądownictwa. Kalinin – obwodowy zarząd NKWD, w którego piwnicach wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy gdzie ofiarami byli funkcjonariusze II RP. Miednoje – ośrodek rekreacyjny NKWD – miejsce grzebania w dołach śmierci zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników oraz osadników wojskowych. Słowa wypowiadane przez Jarosława Olbrychowskiego w ciszy zapadały w każdym słuchaczu.

Ciekawym elementem spotkania było wystąpienie  przedstawiciela Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji – sierż. sztab. Karola Woldana, który dokonał prezentacji repliki munduru funkcjonariusza Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, wyjaśniając drobiazgowo każdy jego element.

W końcowym etapie tej lekcji historii przypomniano nazwiska policjantów, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie i zamordowani zostali wiosną 1940r przez NKWD w Kalininie, a następnie pogrzebani w tzw. dołach śmierci w Miednoje.

Starając się przybliżyć historię Wielunia Jarosław Olbrychowski i osoby z Nim będące mogły zwiedzić Izbę Pamięci I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, gdzie Prezes Stowarzyszenia Rodzin Policyjnych 1939r. dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Bardzo istotnym elementem spotkania z naszymi Gośćmi było oddanie honoru ofiarom zbrodni katyńskiej przy symbolicznym obelisku upamiętniającym zamordowanych z rąk Sowietów w Katyniu i Charkowie.

Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – Jarosława Olbrychowskiego, Certyfikat Ambasadora OKM 1940.

Miejmy nadzieję, że te spotkania będą zalążkiem do pomysłów jakie się zrodziły.

Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej lekcji historii serdecznie dziękujemy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *