Wybory Prezesa ŁGW IPA

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

25 października 2021 roku o godz. 15:00 w Auli KWP w Łodzi odbyły się uzupełniające wybory Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Były one konieczne, po śmierci naszego wieloletniego prezesa i przyjaciela Jana Kuropatwy, który piastował to stanowisko od 2005 roku. Gościem i jednocześnie nadzorującym to wydarzenie był Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA Witold Drzażdżyński. Jedynym i bezkonkurencyjnym kandydatem była kol. Aneta Sobieraj. Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy nieustającego pasma sukcesów !!! Na co dzień Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA jest czynnym funkcjonariuszem policji. Służbę pełni w KWP Łódź. Posiada stopień oficerski komisarza. Ponieważ kol. Sobieraj pełniła funkcję członka zarządu naszej grupy wojewódzkiej na jej stanowisko wybrano kol. Krzysztofa Kubiaka.

Obecnie Zarząd Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA wygląda następująco:

Prezes – Aneta Sobieraj

Sekretarz – Rafał Płóciennik

Z-ca Sekretarza – Adam Czerwiński

Skarbnik – Grzegorz Januszkiewicz

Członkowie Zarządu:        – Paweł Ciesek

                                      – Stanisław Jabłoński

                                      – Marek Peterman

                                      – Krzysztof Kubacki

Servo Per Amikeco…

Autor: Adam Czerwiński