Przewodniczący Tomasz Borowiecki
Sekretarz Paweł Witczak 693-997-235 witczakpawel@interia.pl
Z-ca Sekretarza Krzysztof Kotkowski
Skarbnik Patrycja Piasta.