Przewodniczący: Katarzyna Staśkowska tel:695 775 097

Sekretarz: Aneta Janiszewska – Witaszczyk

Z-ca Sekretarza: Krzysztof Głownikowski

Skarbnik: Ewelina Dudzińska

Członek Zarządu: Mariusz Kucharski

 

siedziba: KPP Łask ul. 9-go Maja 32/36    98-100  Łask.