Siedziba:

KPP Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4,  99-100  Łęczyca

Przewodniczący Piotr Grzelak tel. 602-487-266 poczta: piotrek07pg@op.pl
Z-ca Przewodniczącego Jarosław Matusiak tel. 695-771-777
Sekretarz Katarzyna Pietrzak tel. 698-689-119 poczta: katepietrzak@gmail.com
Skarbnik Jarosław Sitarz tel. 607-500-192 poczta: sitkacy@wp.pl