Nazwa Regionu  –                            Region Łódź – Górna
Siedziba Regionu ( adres) –         91-170 Łódź ul. Wólczańska 250

 

Przewodniczący Piotr Lewandowski 695433159 lewy.piotr@gmail.com
Sekretarz Krzysztof Bojakowski 721650237 kbojak@toya.net.pl
Skarbnik Paweł Ciesek 503045005 ciesu@wp.pl