Adres siedziby: KSS “Strzelec” Łódź ul. Konstantynowska 1

Skład Zarządu:

Przewodniczący: Dariusz Zdanowski 600-826-011
Sekretarz: Antoni Ślaski 503-971-791
Z-ca Sekretarza: Michał Derczyński 503-007-923
Skarbnik: Marcin Kielanowski 889-675-067