adres:
 ul. 11 listopada 62 F 
95-040 Koluszki 

Przewodniczący:
Stasiak Grzegorz Tel: 607-997-110

Sekretarz:
Robert Derliński

Z-ca Sekretarza:
Sylwester Misio

Skarbnik:
Malwina Kłosińska.

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Jarosław Powoniak
  1. Konrad Włodarczyk

 

 

Adres  email :   ipalodzwschod@gmail.com

ipa.lodzkiwschodni@gmail.com

Facebook :       https://www.facebook.com/IPAlodzwschod

IPA Region Łódź – Wschód został powołany 18 sierpnia 2014 r.