Przewodniczący: Mirosław Bartkowicz

Sekretarz: Marek Mechliński

Z-ca Sekretarza: Michał Rosa

Skarbnik: Marek Budziński

 

Siedziba: KPP Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 23     96-200  Rawa Maz.