Przewodniczący PIOTR PAWLAK 504-073-511       
         

Nazwa Regionu: Region IPA ŁÓDŹ BAŁUTY
Siedziba Regionu ( adres)  V KP KMP W ŁODZI ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 60, 91-811 Łódź