Skład Zarządu WRD KMP Łódź
Przewodniczący Marek Jurczak 500 256 393 mjurczakipa@gmail.com

Sekretarz Marzanna Boratyńska 693 997 005 mames@wp.pl

Z-ca Sekretarza Marta Falek 513 224 531
Skarbnik Jarosław Militowski 500 203 814
Członek Prezydium Grzegorz Kiliszek 697 514 705 grzegorz.kiliszek@02.pl