Legitymacje:

Zgodnie z decyzją władz światowych IPA od 01.01.2014 roku wydawane będą nowe legitymacje dla wszystkich członków Sekcji Polskiej IPA (stare legitymacje tracą ważność).
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku nowego wzoru legitymacji członkowskiej IPA niezbędnym jest przesłanie do Referatu Legitymacji Sekcji Polskiej IPA list zawierających:

– imię i nazwisko,
– numer legitymacji członkowskiej,
– datę wstąpienia do IPA,
wraz z dołączonymi potwierdzeniami opłacenia składki członkowskiej za 2014 rok.

Dlatego wszystkich przewodniczących LÓDZKICH GRUP WOJEWÓDZKICH IPA proszę
o wdrożenie odpowiednich działań mających na celu sporządzenie stosownych list zawierających powyższe dane członków z podległego regionu  oraz wpłacenia składki na 2014 rok w wysokości 70 złotych.  Listy należy stworzyć w formie elektronicznej tylko i wyłącznie w programie Excel. Taka forma organizacji, polegająca na zbiorczej liście oraz potwierdzeniu wpłaty,  pozwoli uprościć gromadzenie niepotrzebnej ilości dokumentów i ograniczy czas formalności do minimum.

Dla nowo wstępujących osób obowiązują dotychczasowe zasady
i deklaracje członkowskie, składka wynosi 90 złotych (70 złotych składka za 2014 r. i wpisowe 20 złotych)

Legitymacje w 2014 będą jednoroczne i bez zdjęcia, natomiast od 2015 roku będzie obowiązywał wzór na 5 lat wraz ze zdjęciem i danymi jak wyżej.

Wobec powyższego koniecznym jest zebranie aktualnych fotografii członków IPA w formie elektronicznej w terminie do 30.06.2014 roku.Zdjęcia powinny mieć rozmiar min 1600×1200 pikseli i rozdzielczość 300

DPI. W formacie JPG. Zdjęcia mogą mieć oczywiście większy rozmiar i większą

rozdzielczość. Zdjęcia proszę przekazywać  na pocztę elektroniczną adam.czerwinski@ipalodzka.pl) albo przekazywać nośnikach elektronicznych ( płyta lub pendrive).  Sprzedaży znaczków już nie prowadzimy !!!

WAŻNE:

Nie wpisujcie nowych członków na Wasze listy !!! Deklaracje Nowych członków są rozliczane osobno.  Listy mieszane nie będą przyjmowane przez IPA Sekcja Polska !!!

Pozdrawiam – Adam Czerwiński.

wzór – tabelka dla Regionów