Łódzka Grupa Wojewódzka IPA

ul. Sienkiewicza 28/30

90-114 Łódź

KONTO ŁGW IPA:

Bank PEKAO 36 124 030 731 111 001 057 667 921

REGON: 101764185
NIP: 7252075656
KRS: 0000503658