Prezes Jan   Kuropatwa  603 508 963
janekuropatwa@o2.pl
Sekretarz Rafał Płóciennik 605-100-713  ipalodzka.sekretarz@tlen.pl
Z-ca Sekretarza Adam  Czerwiński  694-909-307 adamc7@interia.pl
Skarbnik Tomasz   Olszewski  697-610-287 tomek.olszewski@ipalodzka.pl
Członek   Zarządu Katarzyna Staśkowska 695-775-097
Członek   Zarządu Krzysztof Białek,  509-700-344
Członek   Zarządu Marek Peterman 501-206-006
Członek   Zarządu Stanisław Jabłoński 507-194-240

 

Komisja Rewizyjna:

Włodzimierz Szrajber

Adam Górniewicz