Prezes Jan   Kuropatwa  603 508 963
janekuropatwa@o2.pl
Sekretarz Rafał Płóciennik 605-100-713  ipalodzka.sekretarz@tlen.pl
Z-ca Sekretarza Adam  Czerwiński  694-909-307 adamc7@interia.pl
Skarbnik Grzegorz Januszkiewicz 603-959-340
Członek   Zarządu Aneta Sobieraj 607-112-299
Członek   Zarządu Paweł Ciesek 503-045-005
Członek   Zarządu Marek Peterman 501-206-006
Członek   Zarządu Stanisław Jabłoński 507-194-240

 

Komisja Rewizyjna:

Włodzimierz Szrajber

Tomasz Olszewski

Adam Górniewicz